17. Sep. 2014.
Predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović posjetio Rudnik "Kreka" Tuzla
U otvorenom i srdačnom razgovoru sa Nadzornim odborom, upravom, sindikalnim predstavnicima ZD Rudnici "Kreka" Tuzla bilo je riječi o trenutnoj problematici poslovanja Rudnika, o položaju rudara kao i o planovima za dalji razvoj.

Posebno je istaknuto opredjeljenje i podrška za izgradnju bloka 7 Termoelektrane Tuzla kao strateškog projekta za dalji razvoj termoenergetskog sektora, a posebno Rudnika "Kreka".

 

Prestavnici Rudnika "Kreka", kao i predstavnici sindikata rudara zahvalili su se predsjedavajućem Izetbegoviću na dolasku i na podršci u saniranju posljedica poplava kao i u rješavanju statusa rudara u BiH.

 

Predsjedavajući Izetbegović  je dao punu podršku u realizaciji projekata izgradnje novih termo blokova koji ujedno znače i nova radna mjesta, a posebno je zatražio da se nastavi sa ulaganjima u modernizaciju rudnika i stvaranje uslova za kvalitetniju i efikasniju eksploataciju uglja kao i  veću sigurnost rudara.

 

U ime svih rudara "Kreke", kao znak zahvalnosti za sve što čini za rudare, predsjedavajućem Izetbegoviću uručena je statua Husinskog rudara.